194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สรรพากรบริการความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

สรรพากรบริการความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน

    กรมสรรพากร ได้เปิดให้บริการความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร : www.rd.go.th หัวข้อ ความรู้เรื่องภาษี เมนู หลักเกณฑ์การใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน หรือเข้าหน้าหลักของเว็บไซต์กรมสรรพากร เลือก Banner ?เครื่องบันทึกการเก็บเงิน? ซึ่งได้มีการจัดแบ่งความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ และทำการ Link เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละเรื่องได้อย่างสะดวก ดังนี้
    ส่วนที่ 1  ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
    ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
    ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน
    ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลง
    ส่วนที่ 5 คำขอและแบบแจ้ง
    ส่วนที่ 6 บทกำหนดโทษ

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี โทรศัพท์ 042-248663, 222713 ต่อ 213 ในวันและเวลาราชการ

collection