194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

          อุดรธานี.อปท.44 แห่ง ระดมนักเรียน 1,000 คน เข้าโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวิยัน เคารพกฎ กติกาของสังคม

kid1-1

          วันนี้(5มิ.ย.) ที่ โรงเรียนเทศบาล 6 นครอุดรธานี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,000 คน เข้ารับร่วมโครงการ

          นายอิทธิพล ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า เทศบาลนครอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เพื่อปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้ดำรงอยู่ในศีลธรรมอันดี มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกาของสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สามารถดำรงตนให้อยู่ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44 แห่ง ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,000 คน เข้ารวมโครงการ

ขอบคุณภาพและข่าวจาก...เพจออนซอนอุดร