194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เริ่มพบแล้วป่วย มือ เท้า ปาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก วอนผู้ปกครองหมั่นใส่ใจบุตรหลานคัดกรองสุขภาพก่อนระบาด

เริ่มพบแล้วป่วย มือ เท้า ปาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก วอนผู้ปกครองหมั่นใส่ใจบุตรหลานคัดกรองสุขภาพก่อนระบาด

                สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นเน้นย้ำถึงผู้ปกครองและครูหมั่นตรวจสุขภาพเด็กก่อนไปโรงเรียนทุกวันหากพบอาการไข้ต่ำๆ เบื่ออาหารมีตุ่มพองใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ เท้า กระพุ้งแก้ม ให้สงสัยป่วยด้วยโรคมือเท้าปากอันเกิดจากเชื้อไวรัส

                จากรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 7 และ 8 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น พบว่าตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  - 23 พฤศจิกายน 2556 มีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,775 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต สัปดาห์ล่าสุดยังพบการระบาดในกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

hale 

                พญ.ศศิธร  ตั้งสวัสดิ์  ผู้อำนวยการ สคร.๖ ขอนแก่นแจ้งว่าช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็นลง อาจทำให้เด็กๆล้างมือน้อยลงเพราะน้ำเย็น ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ง่าย  ถึงแม้จะยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคมือ เท้า ปาก  ในพื้นที่ก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่อาจมีฝนตก น้ำท่วมขัง  ซึ่งความชื้นจะทำให้เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่และอยู่ในสภาพอากาศเย็นชื้นได้ดี ซึ่งโรคมือ เท้า ปาก เป็นกลุ่มอาการหนึ่งของโรคติดเชื้อ คอคแซคคี หรือ เอนเทอโรไวรัส พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กรวมกันอยู่จำนวนมาก พบการระบาดทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศในภูมิภาค โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากแผลตุ่มพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วย และอาจเกิดจากการจาม ไอรดกัน ติดต่อกันได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก และถึงแม้อาการจะทุเลาลงแล้ว ก็อาจแพร่เชื้อได้บ้าง เนื่องจากเชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระได้นาน 6-8 สัปดาห์   โรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาชาแก้เจ็บแผลในปาก ควรนอนพักผ่อนมากๆ เช็ดตัวเพื่อลดไข้เป็นระยะ และให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อน ไม่ร้อนจัด ดื่มน้ำ นม และผลไม้แช่เย็น เพื่อช่วยลดอาการเจ็บแผลในปากและรับประทานอาหารได้มากขึ้น ถ้าเป็นเด็กอ่อน อาจต้องป้อนนมให้แทนการดูดจากขวด เตือนผู้ปกครองควรสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีไข้สูง ซึม ไม่ยอมดื่มนมหรือทานอาหาร อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง ชัก อาจเกิดภาวะสมองอักเสบหรือน้ำท่วมปอด ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันที       “ล้างมือบ่อยครั้ง ช่วยยับยั้งโรคมือเท้าปาก”

รวบรวมข้อมูลโดย UCC Today
ขอบคุณข่าวจาก... สคร.6 ขอนแก่น