194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย

เชิญร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายหรือคู่ค้าให้แก่ SMEs ไทยในการค้าขายรวมทั้งการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีศักยภาพมากในการเข้าไปดำเนินธุรกิจ

menmar

    ในโอกาสนี้ ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ท่านที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนงเยาว์ ก่อการรวด โทรศัพท์ 038-404906 และ 088-2147849 หรืออีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นี้