194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมสู่ AEC

ขอเชิญร่วมศึกษาดูงาน “เตรียมความพร้อมสู่ AEC เพิ่มศักยภาพ เติมความรู้ กิจการเกษตรและพลังงาน”

         ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอขอนแก่น) กำหนดจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานเชื่อมโยงการลงทุน ภายใต้หัวข้อ “เตรียมความพร้อมสู่ AEC เพิ่มศักยภาพ เติมความรู้ กิจการเกษตรและพลังงาน” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น – นครราชสีมา – ลพบุรี – กรุงเทพฯ โดยจะนำนักลงทุนและผู้สนใจ เยี่ยมชมกิจการและชมนิทรรศการ SUBCON THAILAND 2015 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายการลงทุน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักลงทุน

energy-1

         ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการ และท่านที่สนใจ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอขอนแก่น) โทรศัพท์ 043-271300-1 หรือ e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.