194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญชมนิทรรศการและหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี”

เชิญชมนิทรรศการและหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี”
3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ
เบื้องหลังแห่งพระราชกรณียกิจจากคณะองคมนตรีที่ถวายงานใกล้ชิดที่สุด
ให้ภาคประชาชนในระดับสากลได้รู้ว่า “ในหลวงทรงทำอะไร ทรงทำเพื่อใคร และทรงทำอย่างไร”
19-24 พฤษภาคม 2558 ณ ลานโปรโมชั่น 1-1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดอุดรธานี

         สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานนิทรรศการและเปิดตัวหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ เพื่อเผยแพร่ไปยังภาคประชาชนในระดับสากลผ่านภาษาต่างๆ ได้เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากมุมมองของคณะองคมนตรีผู้ซึ่งถวายงานโดยตรงอย่างใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 19 เรื่องราวที่ตราตรึงใจ จาก 19 องคมนตรี พร้อมข้อมูลและภาพประกอบที่หาชมได้ยาก ทั้งหมดนี้ได้รับการเรียงร้อยไว้ในหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” อย่างสมบูรณ์

book1-1

         ภายในงานมีนิทรรศการเพื่อเป็นการแนะนำหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ บทบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และเหตุการณ์สำคัญแห่งพระราชกรณียกิจเพื่อความสุขของประชาชนในแผ่นดิน ผ่านองคมนตรีที่สนองงานอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดเผยสู่ปวงชน ในเล่มประกอบไปด้วยเรื่องราวแห่งที่มาของคณะองคมนตรีที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงประวัติองคมนตรีในคณะปัจจุบันอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ได้อัญเชิญพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะองคมนตรีถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติพร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงงานกับองคมนตรีท่านต่างๆ ซึ่งหาดูได้ยากมาตีพิมพ์เป็นครั้งแรก

        บทความที่องคมนตรีทุกท่านได้บรรจงร้อยเรียงเรื่องราว ถ่ายทอดเหตุการณ์และความรู้สึกประทับใจในการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ในมุมมองและลีลาการเรียบเรียงที่หลากหลาย ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดำริที่ลึกซึ้ง เบื้องหลังพระราชกรณียกิจและโครงการตามพระราชดำริ น้ำพระทัยที่ทรงรักและห่วงใย พสกนิกร ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามในการทรงงาน เพื่อความสุขสวัสดีของพสกนิกรชาวไทยไว้อย่าง น่าประทับใจ

         หนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ ได้รับอนุมัติจากคณะองคมนตรีและได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดทำ สำเร็จเป็นรูปเล่มสวยงามพร้อมกัน 3 ภาษา กะทัดรัด สะดวกต่อการใช้งานทุกโอกาส และทรงคุณค่า จึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเจ้าของหนังสือแห่งประวัติศาสตร์ชุดนี้ เหมาะแก่การมอบเป็นของขวัญในทุกโอกาส ตลอดจนซื้อเพื่อเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับทุกองค์กรและห้องสมุดทั่วประเทศ นับเป็นหนังสือที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่าน ปลุกขวัญและกำลังใจในการหมั่นสร้างคุณงามความดีทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

book1-3

book1-2

หนังสือชุด“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ จำหน่ายในราคาชุดละ 999 บาท
จำหน่ายแยกเล่มในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊ก พร้อมให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นเจ้าของได้ในราคาย่อมเยา
ภาษาไทย เล่มละ 199 บาท
ภาษาจีน เล่มละ 400 บาท
ภาษาอังกฤษ เล่มละ 400 บาท
รายได้หลังหักค่าดำเนินการทั้งหมด มอบให้มูลนิธิอานันทมหิดล

         สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับลิขสิทธิ์จากคณะองคมนตรีให้จัดพิมพ์เผยแพร่แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป จึงขอเชิญร่วมกันสนับสนุนหนังสือนี้เพื่อให้เป็นสมบัติทางปัญญาของลูกหลานได้อ่าน หรือเพื่อเป็นของขวัญพิเศษแก่โรงเรียน หน่วยงานการศึกษา หรือเพื่อมอบให้กันในโอกาสต่าง ๆ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์และร้านหนังสือทั่วประเทศ

        ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ คณะองคมนตรี” ได้ระหว่างวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2558 ณ ลานโปรโมชั่น 1-1 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา จังหวัดอุดรธานี