194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โครงการประกันภัยข้าวนาปี

โครงการประกันภัยข้าวนาปี

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดตัว “โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558

rice1-1

rice1-2

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ ต่อ สมาชิกผู้ประกอบการ และเกษตรกรชาวนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดเชิงลึกสามารถสอบถามได้ที่
1. ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ โทร 02-555-0555
2. สายด่วนประกันภัย คปภ. 1186
3. สายด่วนสมาคมประกันวินาศภัยไทย 061-404-4422