194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การคัดเลือกรอบ 2 โครงการติดอาวุธทางการตลาด

การคัดเลือกรอบ 2 โครงการติดอาวุธทางการตลาด
เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย

2-2

2-1

           เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ รอบที่ 2 ภายใต้โครงการติดอาวุธทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ประกอบการไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องบูรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ที่ผ่านมา

2-5

2-6

2-3

2-4

2-8

2-9

           โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัล และ SME BANK จัดกิจกรรมนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 40 ราย ที่มีโอกาสในการนำผลิตภัณฑ์เข้าไปจำหน่ายในกลุ่มบริษัทในเครือเซ็นทรัลและนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของไทยที่มีคุณภาพและความพร้อม ได้มีโอกาสในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการตลาดและสร้างช่องทางการเติบโตในโมเดิร์นเทรดอันจะนำไปสู่การเติบโตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน สามารถมีช่องทางในการกระจายสินค้าและแข่งขันในตลาดสากลได้ ซึ่งเป็นการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต