194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เตือนระวังโรคติดต่อหน้าร้อน


เตือนระวังโรคติดต่อหน้าร้อน

summer1

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

       นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าด้วยขณะนี้เริ่มย่างสู่ฤดูร้อน อุณหภูมิเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ฉะนั้นเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว จึงขอเตือนประชาชนระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำ และภาชนะใส่อาหารและเพื่อการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีมีคำแนะนำดังนี้

summer1.2

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

       โรคอุจจาระร่วง ติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไป อาการสำคัญ คือ ถ่ายอุจจาระเหลว เป็นน้ำ หรือมูกเลือด อาจมีอาเจียนร่วมด้วย มีอาการตั้งแต่เล็กน้อยจนกระทั่งรุนแรง

        โรคอาหารเป็นพิษ ติดต่อได้จากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อเข้าไป ซึ่งมักพบในอาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบๆ รวมทั้งอาหารกระป๋อง,อาหารทะเลและน้ำนมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ อาการสำคัญ จะมีไข้ ปวดท้อง มีการอักเสบของลำไส้ กระเพาะอาหาร ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง บางรายมีอาการรุนแรงเกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจเสียชีวิตได้

         โรคบิด ติดต่อได้จากการรับประทานอาหารจำพวกผักดิบที่มีเชื้อ หรือ อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาการสำคัญ คือ ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด ปวดท้องแบบปวดเบ่ง มีไข้ ซึ่งโรคนี้อาจเป็นแบบเรื้อรังได้

      โรคอหิวาตกโรค ติดต่อได้อย่างรวดเร็วจากการกินอาหารและน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อน อาการสำคัญ คือ ถ่ายเป็นน้ำสีเหมือนน้ำซาวข้าว พุ่งออกมาคราวละมาก ๆ โดยไม่มีอาการปวดท้อง ทำให้ขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว ถ้ารักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้

        ไข้ทัยฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย อาการสำคัญคือ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร มีการอักเสบของลำไส้ ผู้ป่วยโรคนี้จะเป็นพาหะของโรค ถ้าไปประกอบอาหารโดยไม่ล้างมือให้สะอาด ก็จะทำให้เชื้อแพร่สู่ผู้อื่นได้ด้วย

       โรคดังกล่าว สามารถป้องกันได้ด้วยพฤติกรรมที่ถูกสุขอนามัย คือ ล้างมือให้สะอาด ก่อนเตรียม ก่อนปรุง ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเสร็จภารกิจส่วนตัวจากห้องน้ำห้องส้วมทุกครั้ง ดื่มน้ำสะอาด และรับประทานอาหาร ที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอม หากซื้ออาหารสำเร็จมาจากตลาด ต้องอุ่นให้ร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนรับประทาน และที่สำคัญโปรดช่วยกันกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน สำหรับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างควรจัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาด มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ มีการกำจัดขยะ มูลฝอย และน้ำเสียที่เหมาะสมในบริเวณชุมชนก่อสร้าง ตลอดจนมีการให้ความรู้แก่คนงานในการป้องกันโรคด้วย