194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เลือกซื้อน้ำแข็งอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการบริโภค


เลือกซื้อน้ำแข็งอย่างไรให้ปลอดภัยต่อการบริโภค

ice-cool1

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

        นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อนประชาชนนิยมรับประทานน้ำแข็ง หรือนำมาผสมเครื่องดื่ม แช่อาหารสด หรือรับประทานโดยตรง จึงมักพบว่าน้ำแข็งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจึงขอแนะนำการบริโภคน้ำแข็งที่ปลอดภัยแก่ประชาชนได้ทราบและนำไปปฏิบัติ ดังนี้

        สำหรับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ขนส่ง วิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้ คือ ขณะทำการขนส่งน้ำแข็งควรมีภาชนะรองรับ ไม่วางน้ำแข็งกับพื้นโดยตรง หากจำเป็นหรือมีข้อจำกัดของพื้นที่ ขอให้แยกพื้นที่ ที่ทำการขนส่งเป็นสัดส่วน และทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณพื้นอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนทำการขนส่ง นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงาน ณ.บริเวณขนส่งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานควรสวมรองเท้าที่สะอาด และควรเป็นรองเท้าคนละคู่ กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรม อื่น ๆ ที่น่ารังเกียจขณะทำการขนส่ง และที่สำคัญห้ามใช้เท้าสัมผัสน้ำแข็ง สำหรับรถขนส่งน้ำแข็ง ต้องเป็นรถที่สะอาด โดยเฉพาะพื้นรถที่วางน้ำแข็ง ต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนส่ง และมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้ำแข็งให้สม่ำเสมอ

        ในส่วนของผู้บริโภค ควรจะต้องเลือกซื้อน้ำแข็งอย่างระมัดระวัง สำหรับน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุงผู้บริโภคควรจะต้องสังเกตรายละเอียดบนฉลาก ฉลากต้องมีข้อความภาษาไทย อาจมีมีภาษาต่างประเทศกำกับและจะต้องมีข้อความแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- ชื่ออาหาร (ถ้ามี)
- เลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย.
- ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต
- น้ำหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก
- ข้อความว่า “น้ำแข็งใช้รับประทานได้” ด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน

ice-cool1.1

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

        สำหรับน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายหรือเสิร์ฟตามร้านอาหาร จะเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั้นผู้บริโภคควรสังเกตน้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และควรใส่ในภาชะบรรจุที่สะอาด หากพบเห็นการผลิตหรือจำหน่าย น้ำแข็งไม่ถูกหลักอนามัยโปรดแจ้งงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี หรือที่ โทร. ๐๔๒-๒๒๒๓๕๖ ต่อ ๑๑๓ ในเวลาราชการ