194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พาณิชย์จังหวัดฯ เตือน อย่าหลงเชื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว

พาณิชย์จังหวัดฯ เตือน อย่าหลงเชื่อให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว
ประกอบธุรกิจในไทย ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

        ด้วยขณะนี้ได้มีกระแสข่าวว่าคนไทยมีพฤติกรรมเป็นผู้ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือคนต่างด้าวเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว บริการ โรงแรม ค้าส่ง ค้าปลีก โดยคนไทยเป็นตัวแทนอำพลาง (Nominee) เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงกฎหมายสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ และต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

         สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยกลุ่มงานทะเบียนและอำนวยความสะดวกทางการค้า ขอประชาสัมพันธ์ให้คนไทยอย่าไปหลงเชื่อและอย่ายินยอม หากถูกชักชวนจากนักธุรกิจต่างชาติให้นำชื่อไปเป็นผู้ถือหุ้นแทน หรือนอมินี เพราะการยิมยอมดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 อันเป็นความผิดตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542

nominee-1
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานงานเครือข่ายพันธมิตร ในการออกตรวจผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมว่าจะเป็นนอมินี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้กระทำความผิดได้รับผิดตามกฎหมายที่วางไว้ เพื่อเป็นการคุ้มครองธุรกิจของคนไทยและระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบ ท่านใดทราบเบาะแสพฤติกรรมดังกล่าวหรือมีข้อสงสัย ติดต่อสบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-241749 โทรสาร 042-241690 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือกลุ่มงานทะเบียนและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042-324969 โทรสาร 042-324969 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวโดย...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี