เชิญร่วมสัมมนา "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย...ทำเลทองฮับโลจิสติกส์สู่จีน"

  • Print
Share on facebook

เชิญร่วมสัมมนา "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย...ทำเลทองฮับโลจิสติกส์สู่จีน"

          ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมสัมมนา "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย...ทำเลทองฮับโลจิสติกส์สู่จีน" ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังข้อมูลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การส่งเสริมการค้าไทย-ลาว-จีน โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจประกอบด้วย
          - การสัมมนาและบรรยายพิเศษ "การค้าชายแดน/ผ่านแดนหนองคาย" โดย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
          - การบรรยาย "ส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-ลาว" โดย ผู้แทน สคร.เวียงจันทน์
          - การบรรยาย "หนองคาย : เส้นทางการค้าไปจีน" โดยผู้แทนสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
          และ คลินิกการค้าชายแดน ตามข้อเสนอแนะของ ค.ด.ป.ประจำกระทรวงพาณิชย์ เช่น การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์รับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของผู้ส่งออก (Self Certification) ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) โดย ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ, กฎ ระเบียบและสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ AEC โดยผู้แทน กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า และการบริการของกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดหนองคาย โดย หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย

special-economic-zone
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ, ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม/สำรองที่นั่งได้ที่ กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-221785, 241690

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap