194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญสัมมนา ขยายการค้าชายแดนและการลงทุนไทยผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เชิญชวนรับฟังบรรยายพิเศษ "ขยายการค้าชายแดนและการลงทุนไทยผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ"

        กรมการค้าต่างประเทศ โดยกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน ได้จัดโครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านสู่จีนตอนใต้ เพื่อพัฒนาตลาดการค้าชายแดน เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการของไทยใน สปป.ลาว รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย - สปป.ลาว ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนให้กับผู้ประกอบการไทย-สปป.ลาว โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย
       1. การหารือข้อราชการระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทย กับเจ้าแขวงคำม่วนและเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
       2. การประชุมร่วมระหว่างภาคเอกชนไทย-สปป.ลาว ของทั้ง 2 ประเทศ คือ หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม แขวงคำม่วนและแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
       3. การจัดสัมมนา/บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ขยายการค้าชายแดนและการลงทุนไทยผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นวิทยากรพิเศษ
       4. การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การค้า (สินค้าอุปโภค/บริโภค) จากแดนไทยสู่ลาว" โดยผู้แทนหน่วยงานสุขอนามัยจากทั้งสองประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่องทางในการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้ภาคเอกชนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
       5. การจัดมหกรรมธงฟ้า รวมทั้งนิทรรศการและงานแสดงสินค้าภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว

border3

       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นว่า โครงการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านสู่จีนตอนใต้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ สมาชิกหอการค้าฯ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "ขยายการค้าชายแดนและการลงทุนไทยผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.30 น. ณ โรงแรม ไอ โฮเต็ล จ.นครพนม โดยสามารถแจ้งความจำนงค์ร่วมรับฟังได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-512826 หรือ กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-5475100