194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถานีอุดรธานี ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการบินใหม่

 
วันDATEเที่ยวบินFLIGHออกอุดรธานีDEP.UDONถึงดอนเมืองARR.DONMUEANG
ทุกวันDAILYTG100311.1012.10
TG101115.0516.05
TG101519.4520.45
 
วันDATEเที่ยวบินFLIGHออกดอนเมืองDEP.DONMUEANGถึงอุดรธานีARR.UDON
ทุกวันDAILYTG10029.2510.30
TG101013.2014.25
TG101418.0019.05
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป