สรรพากรพื้นที่อุดรธานี เปิดรับ พนักงานสรรพากร 1 อัตรา

  • Print
Share on facebook

สรรพากรพื้นที่อุดรธานี เปิดรับ พนักงานสรรพากร 1 อัตรา

         สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร ทดแทนอัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

         ตำแหน่งที่รับสมัคร คือ "พนักงานสรรพากร (ปวช.)" จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็น 11,400 บาท ลักษณะการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สนับสนุนการปฏิบัติงานบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ และงานสารบรรณ

job-1
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ในวัน เวลาราชการ ณ อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ชั้น 2 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานธุรการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 042-248663-4 ต่อ 212

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap