194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2549

ด้วยขณะนี้ เป็นระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50,52, 55) สำหรับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และนิติบุคคลอื่น ที่ประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2549 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2549)        โปรดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. 50, 51, 55) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ในวันและเวลาราชการ หรือทาง Internet ที่  www.rd.go.th  ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี โทร. 0-4224-8663, 0-4222-2713