194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรธานี เปิด นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

อุดรธานี เปิด นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย”

exhibition

          วันนี้ (4ธ.ค.59) ที่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายทศพล ทังสุบุตร รองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพสกนิกรไทย” โดยมี นายชยาวุธจันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

exhibition2

          กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา” เพื่อพสกนิกรชาวไทย ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในศาสตร์หลายแขนงทั้งการแพทย์ สาธารณสุขการเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนเศรษฐกิจการพาณิชย์ แม้ยามในประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา ได้พระราชทานแนวทางดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ให้ราษฎรได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบอาชีพอยู่กินตามอัตภาพ ซึ่งราษฎรได้ยึดถือปฏิบัติเป็นผลดีอยู่ในปัจจุบัน

exhibition1

          กระทรวงพาณิชย์จึงขอเชิญชวนชาวอุดรธานี ร่วมชมนิทรรศการดังกล่าว เพื่อร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สาธารณชนได้ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการสร้างประโยชน์แก่สังคม ให้สาธารณชนตระหนักรู้ถึงการดำรงตน และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน ซึ่งงานนิทรรศการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา “อัจฉริยราชา ทรัพย์สินทางปัญญา” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

exhibition3