194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ก่อสร้าง "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล"

ขอเชิญร่วมสมทบทุนก่อสร้าง "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล"

         จังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) เพื่อรับเงินบริจาคจากศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ในการร่วมสมทบทุนการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

         กำหนดทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ณ บริเวณศาลาในวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งมี นายพลากร สุวรรณรัฐ (ประธานอุปถัมภ์) นายชยาวุธ จันทร (ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล)

baantaadv9landv1r2

         ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ และท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันสมทบทุนการก่อสร้างฯ ได้ตามช่องทางดังนี้
          1. บริจาคผ่านธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี"
              - ธนาคารกรุงไทย / สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี / เลขที่บัญชี 985-1-51968-5
              - ธนาคารไทยพาณิชย์ / สาขาถนนโพศรี(อุดรธานี) / เลขที่บัญชี 587-279237-0
              - ธนาคารออมสิน / สาขาอุดรธานี / เลขที่บัญชี 020183424124
              - ธนาคารกรุงเทพ / สาขาอุดรธานี / เลขที่บัญชี 284-7-58494-9
              - ธนาคารทหารไทย / สาขาอุดรธานี / เลขที่บัญชี 306-9-15895-8
          2. บริจาคโดยตรงที่คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี
             - ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
               หมายเลขโทรศัพท์ 042-246-580 (ในวันและเวลาราชการ)

         ทั้งนี้ การบริจาคผ่านธนาคาร ตามข้อ 1 สามารถนำหลักฐานการโอนเงินไปติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร เพื่อใช้ในการหักลดหย่อนภาษี ได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี