194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

พาณิชย์ออนทัวร์ ทุกภูมิภาค จัด "Offline 2 Online"

พาณิชย์ออนทัวร์ ทุกภูมิภาค จัด "Offline 2 Online"
หนุนเอสเอ็มอีใช้ Digital Marketing สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่แตกต่างและโดนใจลูกค้า ขยายโอกาสให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่นยืน

          เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "Offline 2 Online" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯ เร่งผลักดันเอสเอ็มอีไทยใช้การตลาดดิจิทัล สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่โดนใจลูกค้า ลดเวลา ลดความยุ่งยากในการชำระเงินและการส่งสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์แบบองค์รวม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสในการสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคได้มากที่สุด รวมถึงช่วยให้ธุรกิจปรับตัวและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างโดนใจและตรงเทรนด์

pa1

          นายธานี โอฬารรัตน์มณี กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจต้องเผชิญกับตัวแปรต่างๆ รอบด้านทั้งปัจจัยภายในประเทศ สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการชีวิตของผู้คนทั่วโลก สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางและเครื่องมือการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีรวมถึงพัฒนานวัตกรรมและสินค้าที่ไม่ใช่มอบเฉพาะความต้องการในปัจจุบัน แต่ยังต้องวิเคราะห์ตลาดและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในอนาคตด้วย เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ในสมรภูมิที่ท้าทาย

          จากความมุ่งมั่นของกระทรวงพาณิชย์ในพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกระบบมากยิ่ง จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน "offline 2 online Expo (B2C)" ณ เซ็นทรัลพระราม 2 เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 7,700 คน และมียอดจำหน่ายสินค้ากว่า 5 ล้านบาท นับเป็นความสำเร็จอีกก้วในการสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs พร้อมตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้ซื้อสินค้าออนไลน์

pa2

pa3

pa4

          ความสำเร็วจองการจัดงานที่ผ่านมา กรมฯ มีแผนการจัดงาในทุกภูมิภาคอีก 4 ครั้ง คือ วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560 ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี วันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ วันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี และวันที่ 22-24 กันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซาระยอง

         การจัดงานแสดงสินค้า "offline 2 online Expo (B2C)" จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ในกลุ่มโอทอป (OTOP) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มฮาลาล กลุ่มสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มการค้าอย่างเป็นธรรม กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวนไม่น้อยกว่า 1,800 ราย ในการเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแร่งให้เศรษฐกิจฐานราก ของไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน