194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เตือนระวังเด็กจมน้ำ ช่วงหน้าร้อน

เตือนระวังเด็กจมน้ำ ช่วงหน้าร้อน

          สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเตือนระวังเด็กจมน้ำช่วงหน้าร้อน แนะวิธีป้องกัน โดย เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา และมาตรการช่วยเหลือ ตะโกน โยน ยื่น

drowning2

drowning1

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลสะสมจากปี 2550-2559 พบว่า มีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ จำนวน 10,156 คน เพศชายมากกว่าเพศหญิงเป็น 2 เท่า ช่วงอายุ 5-9 ปีพบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40-5 และในช่วงเดือนเมษายนพบการเสียชีวิตมากที่สุดเฉลี่ย 126 คน/ปี ส่วนแหล่งน้ำที่จมน้ำมากที่สุดคือในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันปัญหาเด็กจมน้ำ ควรมีการติดป้ายแจ้งเตือนระวังจมน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆ และผู้ปกครองควรกวดขันระมัดระวังไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพัง นอกจากนี้ควรมีมาตรการในการป้องกันเด็กจมน้ำ โดย
          1. ในเด็กเล็ก จัดให้มีที่เล่นน้ำที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ควรใช้คอกกั้นเด็ก ปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำ ( กะละมัง โอ่งน้ำ ตุ่มน้ำ ) เฝ้าดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยเด็กอยู่ตามลำพัง แม้ในระยะเวลาสั้นๆ ตามหลักการ เทน้ำ กั้นคอก ปิดฝา เฝ้าดูตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
          2. ในเด็กโต ควรสอนให้เด็กรู้วิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อตกน้ำ ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ใช้ชูชีพทุกครั้งเมื่อเดินทางทางน้ำ สอนให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำที่ถูกต้องโดยการ “ตะโกน โยน ยื่น” (ตะโกน : ให้ผู้ใหญ่ช่วยและโทรฯ 1669 / โยน : อุปกรณ์ช่วยเหลือ เชือก อุปกรณ์ชูชีพ / ยื่น : ไม้ เสื้อ กางเกง เข็มขัด เพื่อช่วยเหลือคนตกน้ำ ) และสอนวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง ห้ามอุ้มเด็กพาดบ่าเพื่อกระแทกเอาน้ำออก เพราะอาจทำให้เด็กอาเจียน เกิดการสำลัก ส่งผลทำให้เด็กขาดอากาศหายใจนานขึ้น โอกาสรอดชีวิตน้อยลง