194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คำแนะนำประชาชนเรื่องพิษสุนัขบ้า

คำแนะนำประชาชนเรื่องพิษสุนัขบ้า

          นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีคำแนะนำดังนี้

           **โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือ โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อ เรบี่ส์ไวรัส (Rabies Virus) เกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น แมว ชะนี ลิง วัว ควาย ฯลฯ หรือ สัตว์ป่า ในประเทศไทย สุนัขเป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญที่สุด พบถึง 95% รองลงมา คือแมว เมื่อเชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกาย เชื้อจะเข้าไปตามเส้นประสาท และเข้าสู่สมอง โรคพิษสุนัขบ้าไม่มียารักษา คนหรือสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์ที่เป็นพิษสุนัขบ้า จะตายใน 10 วัน

           **ติดต่อ โดยการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด หรือ ข่วน หรือ เลีย หรือน้ำลายสัตว์กระเด็นเข้าแผลรอยขีดข่วน หรือ เยื่อบุอ่อนๆ ที่ ตา จมูก ปาก เชื้อจะอยู่ในน้ำลายของสัตว์ ที่ป่วย (ผิวหนังปกติ ไม่มีโอกาสติดเชื้อ) เชื้อมีระยะฟักตัว ประมาณ 4 วันหรืออาจนานถึง 1 ปี เฉลี่ย 3-4 สัปดาห์ ขึ้นกับจำนวนเชื้อที่เข้าไปในร่างกาย ตำแหน่งที่ถูกกัด ข่วน

           **อาการพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ระยะแรก สัตว์จะมีนิสัยเปลี่ยนจากเดิม หงุดหงิด ตอบสนองต่อแสงน้อยลง กินข้าวกินน้ำน้อยลง ระยะตื่นเต้น เริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ส่งเสียงเห่าหอนตัวแข็ง
ต่อมาจะเข้าสู่ระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นห้อย น้ำลายไหล แสดงอาการคล้ายมีอะไรติดคอ ขาอ่อน ล้มแล้วลุกไม่ได้ อัมพาตทั่วตัวและตายในที่สุด อาการพิษสุนัขบ้ามีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม ในโค กระบือ จะมีอาการตื่นเต้น กระสับกระส่าย เดินโซเซ มีอาการคล้ายมีอะไรติดคอ น้ำลายไหลยืด ท้องอืด อัมพาตและตาย

           **อาการพิษสุนัขบ้าในคน เริ่มแรก จะมีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันบริเวณแผลที่ถูกกัด กระสับกระส่าย กลัวแสงกลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ หลุกหลิก กระวนกระวาย หนาวสั่น ตามักเบิกโพลง มีอาการกลืนลำบาก ทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ มีอาการกลัวน้ำ ไม่อยากกลืน น้ำลายไหล กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออกหรืออาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด

           **เมื่อถูกสุนัขกัด ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันที หลายๆครั้ง โดยฟอกให้ลึกถึงก้นแผล นานประมาณ 15 นาที แล้วทายาเบต้าดีน หากสงสัยเป็นสุนัขบ้า ควรพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ที่สำคัญต้องรับวัคซีนครบตามนัดทุกครั้ง

           **การป้องกัน ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ปีละ 1 ครั้ง และป้องกันไม่ให้สุนัขกัด หรือ ข่วน และควรนำสัตว์ ไปทำหมัน หรือ คุมกำเนิด เพื่อป้องกันการแพร่ขยายพันธุ์

rabies1

rabies2

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต