194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์ OSS อุดรธานี

รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์ OSS อุดรธานี ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ย้ำการให้บริการอย่างมีธรรมาภิบาล
เน้นตรวจ ปรับ จับ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

         รมว.แรงงาน ตรวจศูนย์ OSS อุดรธานี ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ย้ำการให้บริการและมีธรรมาภิบาล หากเอกสารครบถ้วน 1 ชม.เสร็จ หลังปิดรับรายงานตัว มีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนเกินเป้า และจะดำเนินการตรวจ ปรับ จับ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ลงทะเบียน ตามกฎหมายต่อไป

         เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดอุดรธานี หรือ OSS (One Stop Service) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอำพัน เอกทัตร แรงงงานจังหวัดอุดรธานี นายอภิชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการจัดหางานจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

         นายอภิชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า การรับรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มบัตรสีชมพูและใบจับคู่ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service : OSS สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 วันสุดท้ายขอการรับรายงานตัว ปรากฏว่า มีนายจ้างนำแรงงานต่างด้าว มาลงทะเบียน 988 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 832 คน ยอดเกินจากเป้า 156 คน ซึ่งหลังจากนี้ จะดำเนินการตรวจ ปรับ จับ แรงงานต่างด้าวที่ไม่ลงทะเบียน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.การทำงานแรงงานต่างด้าว ต่อไป

oss1

oss2

oss3

         พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า “จังหวัดอุดรธานี จากที่ได้รับรายงานมีเป้าหมาย 832 คนที่ผ่านมา มีแรงงานมาลงทะเบียนเกินเป้า 988 คน เป็นกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับอนุญาตทำงาน 2 ปี 604 คน ยังไม่พิสูจน์สัญชาติที่ต้องการดำเนินการระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2561 จำนวน 384 คน ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เร่งรัดการทำงานและการบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีธรรมาภิบาล บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก มั่นใจ มีความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ ถ้ามาเอกสารครบถ้วน 1 ชั่วโมงแล้วเสร็จ โดยแรงงานต่างด้าวที่มารายงานตัวแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้รีบไปที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติของประเทศต้นทางที่มาตั้งศูนย์ในประเทศไทย จำนวน 12 ศูนย์ ได้แก่ เมียนมาร์ 9 ศูนย์ ลาว 1 ศูนย์ กัมพูชา 2 ศูนย์ หรือเดินทางออกไปพิสูจน์สัญชาติที่ประเทศต้นทาง หากผ่านการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้วให้รีบมาที่ศูนย์ OSS เพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติขออนุญาตทำงานและตรวจลงวีซ่า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561หากไม่มาดำเนินการตามกำหนด นายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับนายจ้างตั้งแต่ 50,000 - 100,000 แสนบาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน และปรับแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วน 1506 กด 2”

          โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปมอบนโยบายของทิศทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดอุดรธานี ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี อาทิ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน การจ้างงานผู้สูงอายุ การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand รวมถึงการยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ และได้เยี่ยมการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการครัวเพื่อธุรกิจอาหาร เป็นการประกอบอาหารไทย และได้ทำกระเพราะไก่ราดข้าว แจกจ่ายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานด้วย