194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กระทรวงแรงงาน จัดทำระบบ Mobile Application

กระทรวงแรงงาน จัดทำระบบ Mobile Application บริการประชาชน ภายใต้ชื่อ Smart Labour 3

          กระทรวงแรงงานได้จัดทำระบบ Mobile Application บนมือถือเพื่อบริการประชาชน ระยะที่ 1 ในชื่อว่า "Smart Labour" เพื่อให้บริการและเพิ่มช่องทางการบริการในระบบสารสนเทศให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2558 และต่อมาพัฒนาระบบข้างต้น "Smart Labour 2" (Smart Labour Vertion 2) รองรับทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และแอนดรอยด์ (Android) โดยลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าใช้บริการทุกระบบ (Single Sign On) ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา และล่าสุดกระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบ Smart Labour 3 (Smart Labour Vertion 3) และพร้อมเปิดบริการให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Smart Labour 3" ผ่าน Google Play ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ผ่าน App Store ของระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และผ่านศูนย์กลางแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Government Application Center : GAC) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

labour-1

labour-2

          จึงขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "Smart Labour 3" บริการด้านแรงงานเพื่อประชาชน โดยกระทรวงแรงงาน โดยระบบจะมีการแจ้งเตือน และข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานต่างๆ อาทิ
          - ระบบแจ้งเตือนเงินสมทบผู้ประกันตน : แจ้งเตือนการส่งเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39,40
          - ระบบรับแจ้งปัญหาแรงงานต่างด้าว : อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวในการแจ้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวให้ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากล
          - ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ : ทดสอบบุคลิกภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ
          - ระบบค้นหาตำแหน่งโรงพยาบาลของผู้ประกันตน : สามารถตรวจสอบและค้นหาตำแหน่งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกใช้สิทธิ์และค้นหาตำแหน่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งของผู้ประกันตน
          - ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน มาตรา 40 : ขึ้นทะเบียนผู้ประกันมาตรา 40
          - ระบบตรวจสอบผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : สามารถค้นหาและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

labour-3
ภาพประกอบจาก อินเทอร์เน็ต