194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมงาน ?ม.ช. สัมพันธ์ น้อง - พี่

  
Image  
ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อุดรธานี


เชิญร่วมงาน  “ม.ช. สัมพันธ์  น้อง - พี่ และพบปะอธิการบดีและคณะผู้บริหาร”

7 กันยายน  2550  ณ  โรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล

ห้องเจริญศรี  ชั้น 3  เวลา  18.00  น.  เป็นต้นไป

 บัตร  500  บาท  ซื้อได้ที่หน้างาน  และที่

1.  คุณนพดล  นำธงชัย โทร. 081-8712233
2.  คุณอมรรัตน์ ศิริชัยฯ  โทร.  081-7083847
3.  คุณทัศวรินทร์ ร.น.  โทร. 081-5928809