194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ

เชิญชวนผู้ประกอบการสมัครร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ พร้อมติดตั้ง Mobile Application
รองรับการใช้จ่ายเงินผ่านระบบ QR Code

         รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการค้าโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการซื้อสินค้าจากร้านค้า จังหวัดอุดรธานี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการค้ารายบุคคลที่จำหน่ายสินค้า สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และติดตั้ง Mobile Application ซึ่งผู้ประกอบการค้าจะได้รับประโยชน์ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

moblieapp-1

moblieapp-2

        โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพื่อเปิดรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าทั่วไป รถยนต์เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ร้านค้าในตลาดที่จำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น ให้เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ และทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นมือถือสำหรับรองรับการใช้จ่ายเงินผ่านระบบ QR Code โดยการนำระบบ QR Code มาใช้ จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายขึ้น จากเดิมที่ต้องใช้จ่ายที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และใช้กับเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) เท่านั้น แต่ต่อไป เมื่อมีการติดตั้งระบบ QR Codeแล้ว จะช่วยให้ผู้ถือบัตรใช้จ่ายได้หลากหลายขึ้น และยังช่วยให้ร้านค้าที่เดิมไม่ได้เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ มีโอกาสในการขายสินค้าให้กับผู้ถือบัตร มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังได้ขยายไปถึงร้านค้าในตลาดสด

moblieapp-3

         ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เลขที่ 17-18 ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042-241749