194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มหกรรมแฟรนไชส์ B2B 2007

       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน “มหกรรมแฟรนไชส์ B2B 2007”  เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในต่างจังหวัด โดยนำผู้ประกอบการภายใต้การอบรมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการขยายในภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ แฟรนไชส์ในประเภทธุรกิจ ต่าง ๆ อาทิ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ และอื่น ๆ จำนวนทั้งสิ้น 40 กิจการ เข้าร่วมแสดงในงาน        การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทต่าง ๆ และเพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจ จะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ ได้มีโอกาสพบกับคู่ค้าโดยตรง

        “มหกรรม แฟรนไซส์ B2B 2007” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม–2 กันยายน 2550 เวลา 10.00-18.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเจริญศรีคอมเพล็กซ์ จังหวัดอุดรธานี พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายสุทธิศักดิ์ เลาหชีวิต รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญสมาชิกหอการค้าและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ เข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว