194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญสมาชิกสมัครรับรางวัล "ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น"

ขอเชิญสมาชิกสมัครรับรางวัล "ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น" ปี 2562

exportaward1-1

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2535 โดยมีบริษัทได้รับคัดเลือกรับรางวัลรวม 573 บริษัท 674 รางวัล โครงการฯ จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการส่งออกที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและมีการบริการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ รางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออก โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล โดยในปีนี้เริ่มดำเนินการโครงการและเปิดรับสมัครแล้วใน 7 สาขา ประกอบด้วย
          1. ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
          2. ประเภทรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Design)
          3. ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
          4. ประเภทรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)
                 4.1 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
                 4.2 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
                 4.3 กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
                 4.4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
                 4.5 กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์
                 4.6 กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์
                 4.7 กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน
          5. ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award)
                 5.1 สาขาโรงพยาบาล/คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
                 5.2 สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์
                 5.3 สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
                 5.4 สาขาโลจิสติกส์การค้า
          6. ประเภทรางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)
          7. ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

exportaward1-2

exportaward1-3

          ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น ได้รับคัดเลือกให้นำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการของกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษภายในงานแสดงในประเทศของกรมฯ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศของกรมฯ เป็นต้น

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี พิจารณาเห็นว่า โครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลาการสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 สมัครแบบ online ได้ที่ http://www.pm-award.com/ ท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 098-8364539, 064-9437462 และ 02-5078280 Line Official ID : @pmexportaward และอีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.