ขอเชิญสมาชิกสมัครรับรางวัล "ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น"

  • Print
Share on facebook

ขอเชิญสมาชิกสมัครรับรางวัล "ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น" ปี 2562

exportaward1-1

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินโครงการรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister's Export Award) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2535 โดยมีบริษัทได้รับคัดเลือกรับรางวัลรวม 573 บริษัท 674 รางวัล โครงการฯ จัดทำขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการส่งออกที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและมีการบริการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ รางวัลดังกล่าวนี้ถือเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้ส่งออก โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล โดยในปีนี้เริ่มดำเนินการโครงการและเปิดรับสมัครแล้วใน 7 สาขา ประกอบด้วย
          1. ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter)
          2. ประเภทรางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Design)
          3. ประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
          4. ประเภทรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design)
                 4.1 กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
                 4.2 กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
                 4.3 กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
                 4.4 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
                 4.5 กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์
                 4.6 กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์
                 4.7 กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน
          5. ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Services Enterprise Award)
                 5.1 สาขาโรงพยาบาล/คลินิกเฉพาะทางในโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง
                 5.2 สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์
                 5.3 สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
                 5.4 สาขาโลจิสติกส์การค้า
          6. ประเภทรางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP)
          7. ประเภทรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal)

exportaward1-2

exportaward1-3

          ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น ได้รับคัดเลือกให้นำสินค้ามาจัดแสดงในงานนิทรรศการของกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับพิจารณาจัดสรรตำแหน่งคูหาเป็นพิเศษภายในงานแสดงในประเทศของกรมฯ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นลำดับแรก ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศของกรมฯ เป็นต้น

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี พิจารณาเห็นว่า โครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีระยะเวลาการสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2562 สมัครแบบ online ได้ที่ http://www.pm-award.com/ ท่านที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 098-8364539, 064-9437462 และ 02-5078280 Line Official ID : @pmexportaward และอีเมล์ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap