194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญสมาชิก สมัครรับรางวัล IP Champion

ขอเชิญสมาชิก สมัครรับรางวัล IP Champion ประจำปี 2562

         กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะจัดการคัดเลือกและมอบรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ.2562 (IP Champion 2019) วัตถุประสงค์เพื่อยกย่อยเชิดชูเกียรติเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคิดสร้างสรรค์และให้มีความสำคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นตัวอย่างในด้านการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์

ipchampion1

        รางวัล IP Champion แบ่งเป็น 2 ประเภท 15 รางวัล ดังนี้

        ประเภทที่ 1 ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น
        - สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จำนวน 4 รางวัล
        - สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 รางวัล
        - สาขาเครื่องหมายการค้า จำนวน 3 รางวัล
        - สาขาลิขสิทธิ์ จำนวน 4 รางวัล

       ประเภทที่ 2
       สถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น จำนวน 1 รางวัล

       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี พิจารณาเห็นว่า โครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก จึงขอเชิญชวนสมัครเข้ารับรางวัล IP Champion ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htpp://www.ipthailand.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด โทรศัพท์ 042-241749