เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "แปลงลูกหนี้สรรพากรเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน"

  • Print
Share on facebook

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "แปลงลูกหนี้สรรพากรเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน"

         กรมสรรพากร จัดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการแปลงลูกหนี้สรรพากรเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน โดยประสานความร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ค้างภาษีอากรซึ่งเป็นลูกหนี้กรมสรรพากร ให้เป็นลูกค้าสถาบันการเงินผ่านกลไกลการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ค้าภาษีอากรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการชำระหนี้ภาษีอากร ผ่านทางระบบ Telepresence ถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00-15.00 น.

tax

          ในโอกาสนี้ หอการค้าฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก หรือท่านที่สนใจ เข้าร่วมประชุมโครงการแปลงลูกหนี้สรรพากรเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน ให้ผู้ค้างภาษีอากร (แม้มิได้เป็นผู้ค้างภาษีอากร) เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยท่านที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ สิบโทสวัสดิภาพ เกษหงษ์ นิติกรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 081-6471027 หรือ 042-222713 ต่อ 216

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap