194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สแตนดาร์ดพลัสเซอร์วิส จัดทำโครงการ "อาหารเช้า" และ "อาหารกลางวัน"

สแตนดาร์ดพลัสเซอร์วิส จัดทำโครงการ "อาหารเช้า" และ "อาหารกลางวัน"
บริการฟรีเพื่อคืนกำไรสู่สังคม

       บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด จัดทำโครงการ 3 โครงการ เพื่อคืนกำไรต่อสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเอื้อเฟือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ระยะยาวตามแนวหลักปรัชญาทฤษฎีเศรษฐกิจที่พอเพียง อันเป็นวิถีความสุขที่ยั่งยืน

standard1

standard2

standard3

standard4

standard6

standard7

       นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล ผู้บริหารบริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า โครงการที่จัดทำขึ้นเป็นแนวคิดของบุตรชาย เพื่อเป็นการคืนกำไรต่อสังคม จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการรับบริจาค "เศษอลูมิเนียม" เพื่อนำไปจัดทำขาเทียม โดยร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2) โครงการแจกมื้อเช้าทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี และ 3)โครงการแจกอาหารกลางวัน ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน โดยทั้งสามโครงการ ถือเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม ให้เกิดความเกื้อกูลกัน อันเป็นวิถีความสุขที่ยั่งยืนด้วย

standard5