194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online

ขอเชิญร่วมสัมมนา "ลูกค้าติด ธุรกิจโต Go Online"

         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ลูกค้าติดธุรกิจโต Go Online" กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และผลักดันให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ ตลอดจนการค้นหาช่องทางโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วย Digital Tool ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่ดำเนินธุรกิจ 1-10 ปี เป็นสมาชิกนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) สมาชิกผู้ประกอบอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Yong FTI) และสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club ในกลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจสุขภาพและความงาม ธุรกิจกีฬา ธุรกิจ Digital Content และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดดำเนินการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ดังนี้
        1. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร
        2. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
        3. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล นาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย
        4. วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ
        5. วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี

go-online-1

        หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าการสัมมนาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและท่านผู้ประกอบการทั่วไป จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/omvv๑RzfTjYycur๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชรี ภักดีนุฤทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 02-5475158 ภายใน 3188