194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตร สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่นชนบท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตร สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่นชนบท
ร่วมส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน อย่างต่อเนื่อง

cimb1

cimb2

          คุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานร่วม คุณภริตา วิริยะรังสฤษฏ์ รองประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo และคุณโศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโครงการ “ติดปีกเติมฝัน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณภัญญู ภูริศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1 พร้อมด้วย คุณจันทร์อาภา ทองคำ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

cimb3

cimb4

cimb5

         ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมุ่งเน้นไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานในห้องเรียน เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนั้น ธนาคารยังได้พิจารณาบริบทของชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งที่โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยแห่งนี้ ธนาคารได้สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่และแปลงปลูกข้าวโพด เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำการเกษตร มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยังใช้เป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้อีกด้วย

cimb6

cimb7