194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมอบรมโครงการภาษาจีนอัจฉริยะออนไลน์

เชิญร่วมอบรมโครงการภาษาจีนอัจฉริยะออนไลน์

          คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการค้าไทย-นานาชาติ ได้ให้ความสำคัญและมีนโยบายส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านภาษาให้กับสมาคมการค้าในกลุ่ม เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ และเป็นทักษะที่นักธุรกิจผู้ประกอบการจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ทางการค้าที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาษาจีน จึงสนับสนุนส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาจีนอัจฉริยะออนไลน์ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมการเจรจาทางธุรกิจ ติดต่อการค้าการลงทุนกับชาวจีนในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

china

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าจะโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีค่าของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนกับผู้ประกอบการในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีค่าของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุน กับผู้ประกอบการจีนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน โทร. 098-8288590 (คุณณัฐวุฒิ) หรือ email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.