194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญสัมมนาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

เชิญร่วมสัมมนา "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์
Logistics Management & e-Logistics"

          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและเพิ่มสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ Logistics Management & e-Logistics" วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
          1. กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ครัดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
          2. จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
          3. จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 ณ โรงแรม ๔๒C The Chic อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

d2b1

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เห็นว่าการสัมมนาจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกและผู้ประกอบการ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิกานดา ตัณนิติศุภวงษ์ โทรศัพท์ 02-5475955 สายภายใน 3185