194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด มอบอุปกรณ์พริ้นเตอร์

บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด มอบอุปกรณ์พริ้นเตอร์ แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี

nikom6-1

(15เมษายน2563) บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้มอบอุปกรณ์พริ้นเตอร์ สำหรับงานพิมพ์โฉนดให้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณอมร พรหมดีราช ผู้จัดการเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ฝ่ายทะเบียน เป็นผู้รับมอบ