194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เตือนโรคหน้าฝน

เตือนโรคหน้าฝน

         ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนในช่วงฤดูฝน อาจส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับหน้าฝน และเกิดการแพร่ระบาดได้ง่าย กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งโรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน ได้แก่
        1. โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัส มียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการผู้ป่วย จะมีไข้สูงติดต่อกันประมาณ 2-7 วัน ปวดท้อง อาเจียน บางรายอาจมีเลือดกำเดาไหล มีจุดแดงเล็ก ๆ ตามตัว แขน ขา หน้าแดง อาการคล้ายไข้หวัดแต่ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก รายที่อาการรุนแรงจะซึมลง กระสับกระส่าย มีเลือดออกในอวัยวะภายในต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน
        2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม คอตีบ ไอกรน เกิดจากการหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายในอากาศ
        3. โรคเลปโตสไปโรซีส ( โรคฉี่หนู ) เชื้อจะปะปนอยู่ในน้ำและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน โคลน แอ่งน้ำ ร่องน้ำ น้ำตก
ที่ชื้นแฉะ มีน้ำท่วมขัง ผู้ป่วยจะมีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง มักปวดที่น่องและโคนขา ตาแดง มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ตับและไตวาย ควรพบแพทย์และรีบรับการรักษาภายใน 48 ชั่วโมง
        4. โรคติดต่อทางน้ำและทางอาหาร ได้แก่ โรคอุจาระร่วง โรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำไม่สะอาด หรือ มีเชื้อปนเปื้อน
        5. โรคไข้สมองอักเสบเจอี เกิดจากมียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรค อาการผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียน มีอาการทางสมอง อาจเสียชีวิต หรือ บางรายแม้หายป่วย ความพิการทางสมองอาจยังคงอยู่
        6. โรคตาแดง ติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิด ใช้ของร่วมกัน หรือ น้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา
        7. โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี มักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงอากาศเย็นและชื้น เชื้อติดต่อทาง น้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรือ อุจจาระของผู้ป่วย อาการเริ่มด้วยการมีไข้ อ่อนเพลีย เจ็บปากและไม่ยอมทานอาหาร มีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือกและกระพุ้งแก้ม เกิดตุ่ม หรือ ผื่นนูน สีแดงเล็กๆ (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้าและอาจพบที่ก้น ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยของเด็กและผู้เลี้ยงดูเด็กให้สะอาด ตัดเล็บให้สั้น หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน หากพบเด็กป่วย ต้องรีบแยกจากเด็กปกติจนกว่าจะหายดี
       8. โรคน้ำกัดเท้า เกิดจากเชื้อรา จากการที่ต้องลุยอยู่ในน้ำสกปรกนาน ๆ
       9. อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ที่หนีน้ำมาอาศัยในบริเวณบ้าน
      10. โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ ที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งมักเกิดช่วงฤดูฝน
      11. อันตรายจากไฟฟ้าดูด เกิดจากการใช้มือจับอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตรงในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ

rain2
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต