194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เตือนระวังโรคฉี่หนูช่วงหน้าฝน

เตือนระวังโรคฉี่หนูช่วงหน้าฝน

         สาธารณสุขอุดรธานีเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนู แนะวิธีป้องกันไม่ลงแช่น้ำนาน ๆ สวมรองเท้าบู๊ท รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด

leptospirosis1

leptospirosis2
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

         ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ช่วงหน้าฝน มักมีแหล่งน้ำขังในหลายพื้นที่ หรือ พื้นดินเป็นโคลนตมเฉอะแฉะ เป็นช่วงที่เกษตรกรทำการเพาะปลูกในไร่นาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการแพร่เชื้อของโรคฉี่หนู ฉะนั้นเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีข้อแนะนำในการปฏิบัติดังนี้ ควรสวมรองเท้าบู๊ทเมื่อลงลุยน้ำย่ำโคลน หลีกเลี่ยง การแช่น้ำเป็นเวลานาน กรณีมีบาดแผลที่เท้า ห้ามลงน้ำโดยเด็ดขาด หากเลี่ยงไม่ได้ ควรสวมรองเท้าบู้ท หรือรองเท้ากันน้ำ ควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกสะอาด ปรับปรุงลักษณะและสิ่งแวดล้อม ภายในครัวเรือนให้สะอาด และกำจัดหนูซึ่งเป็นพาหะนำโรค หากมีบาดแผลที่เท้าและมีประวัติลุยน้ำ ย่ำโคลน ก่อนเจ็บป่วย หรือ สงสัยว่าเป็นโรคฉี่หนู ควรพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อการรักษาที่ได้ผล โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อจากสัตว์หลายชนิด แต่พบมากในหนูนา หนูท่อ เมื่อสัตว์รับเชื้อแล้ว เชื้อจะไปเพิ่มจำนวนที่ไตและปล่อยเชื้อออกมากับปัสสาวะ เชื้อจะอยู่ในสัตว์เป็นปี โดยไม่แสดงอาการของโรค เชื้อติดต่อสู่คนโดยการรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป หรือ อาจเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผล หรือ เยื่อบุที่ปาก หลังรับเชื้อ 2-7 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อย ตามกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อน่อง ตาแดง หากอาการรุนแรง จะมีอาการ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ตับวาย ไตวาย เสียชีวิตได้

        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า รายงานทางระบาดวิทยา โรคฉี่หนู 3 ปีย้อนหลัง ปี 2560 พบผู้ป่วย 18 ราย ปี 2561 พบผู้ป่วย 11 ราย ปี 2562 พบผู้ป่วย 11 ราย และ ปี 2563 จากต้นปี ถึงปัจจุบันพบผู้ป่วย ราย