194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เตือนระวังอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ

เตือนระวังอาหารเป็นพิษจากเห็ดพิษ

         ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ฤดูฝนเป็นช่วง การเจริญพันธุ์ของพืชตระกูลเห็ด มีการจำหน่ายเห็ดป่าและบริโภคเห็ดป่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกปีมักพบผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยในการเลือกบริโภคเห็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีข้อแนะนำ ดังนี้
        1. ก่อนรับประทาน ควรนำเห็ดมาล้างผ่านน้ำหลาย ๆ ครั้งให้สะอาด
        2. การต้มเห็ดก่อนปรุง แล้วเทน้ำทิ้ง ช่วยเจือจางพิษได้ และถ้าล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหลังการต้ม จะช่วยเจือจางพิษได้มากขึ้น โดยเฉพาะเห็ดผึ้ง
        3. ปรุงเห็ดให้สุก โดยต้มให้นานมากกว่า 10 นาที จะปลอดภัยมากขึ้น
        4. การย่าง หรือ ผัด มีความเสี่ยงมากกว่าการต้ม หรือ แกง เนื่องจากผ่านความร้อนในเวลาสั้น ๆ และพิษไม่ถูกเจือจางด้วยน้ำ
        5. ควรเลือกเก็บเฉพาะเห็ดที่คุ้นเคย คัดเอาเฉพาะเห็ดดอกที่สมบูรณ์ยังไม่เน่าเสีย อย่าเก็บเห็ดที่ไม่รู้จักปนมากับเห็ดที่รับประทานได้
        6. การปรุงเห็ดควรปรุงให้สุกและไม่ควรดัดแปลงเป็นเห็ดดอง เพราะเห็ดบางชนิดยังมีพิษอ่อนๆหลงเหลืออยู่
        7. ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ มีโอกาสแพ้พิษเห็ดได้รุนแรงกว่าคนทั่วไป ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

mushroom2
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนใหญ่มักพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ จากการบริโภคเห็ด ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเห็ดออกจำนวนมากฉะนั้นควรเพิ่มความระมัดระวัง แม้จะเคยเก็บเห็ดดังกล่าวมารับประทานทุกปี ควรสังเกต สี ครีบ กระเปาะเห็ดทุกครั้งว่ามีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ สปอร์เห็ดในแต่ละปีอาจแตกต่าง และเป็นพิษได้ ซึ่งเห็ดที่พิษรุนแรง การต้ม ย่าง หรือ ผัด ไม่สามารถทำลายพิษได้ เพราะเป็นทอกซินที่ทนต่อความร้อน พิษจากการรับประทาน เห็ดขึ้นกับปริมาณที่รับประทาน จึงขอเตือนประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานเห็ด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย