194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สาธารณสุขอุดร แนะวิธีเลือกบริโภคเห็ดป่า

สาธารณสุขอุดร แนะวิธีเลือกบริโภคเห็ดป่า

         ดร.นพ.ประเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งมีการเจริญพันธุ์ของพืชตระกูลเห็ด และคนไทยมักนิยมบริโภคเห็ด ทำให้ในช่วงดังกล่าว มักพบผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มีข้อแนะนำการเลือกบริโภคเห็ดป่า ดังนี้
         1. ไม่ควรบริโภคเห็ดสด
         2. หลีกเลี่ยงเห็ดอ่อนสีน้ำตาลดอกเล็ก ๆ และเห็ดอ่อนสีขาว เช่น เห็ดระโงก เพราะจำแนกยากและมีพิษมาก
         3. ระมัดระวังการบริโภคเห็ดที่มีลักษณะดังนี้ คือ เห็ดที่มีวงแหวน เห็ดที่มีปลอกหุ้มโคนเห็ดที่โคนก้านป่องออกเป็นกระเปาะ เห็ดที่มีเกล็ดบนหมวกดอก
         4. หลีกเลี่ยงเห็ดผึ้ง ที่มีรูอยู่ใต้หมวกดอก ชนิดที่ปากรูสีแดง และเมื่อทดลองถูที่ผิวปากรูจะเปลี่ยน เป็นสีน้ำเงิน
         5. หลีกเลี่ยงเห็ดที่มีรูปร่างคล้ายสมองและอานม้า
         6. ต้องผ่าเห็ดลูกฝุ่นเสมอเมื่อจะบริโภค เพราะอาจพบเห็ดกลุ่มอะมานิต้า ที่เป็นพิษขณะเป็นเห็ดอ่อนได้ และหากข้างในเป็นสีดำอาจจะเป็นเห็ดพิษ
         7. อย่าบริโภคเห็ดที่ขึ้นอยู่ใกล้มูลวัว ควาย
         8. อย่าบริโภคเห็ดป่าพร้อมกับการดื่มเหล้า เพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้
         9. เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ปอด ไตและตับ ไม่ควรบริโภคเห็ดป่า
        10. ถ้าเป็นเห็ดที่ไม่เคยพบหรือไม่แน่ใจ ไม่ควรบริโภคเห็ดเหล่านั้นเด็ดขาด

mushroom1

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต