194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สมาคมสตรีอุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมสตรีอุดรธานี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
พร้อมอบรม "การรณรงค์ให้ธรรมะปรับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมฯ"

youngrudee2-1

youngrudee2-4

          เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมวัดมัชฌิมาวาส (ศาลาบุญสิงห์) อ.เมือง จ.อุดรธานี พลโท ดร.อำนวย จุลโนนยาง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก อดีตผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเรื่อง "การรณรงค์ให้ธรรมะปรับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม" โดยมี นายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์ นายกสมาคม (สมัยที่ 4) สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เพื่อสตรีและผู้สูงอายุ) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ร่วมกับ กองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันจัดการอบรม

          นายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์ กล่าวว่า ในการอบรมครั้งนี้เป็นโครงการเรื่อง "การรณรงค์ให้ธรรมะปรับพฤติกรมจริยธรรมทางสังคมฯ" ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม จึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ จึงได้นมัสการพระคุณเจ้า ผศ.ดร.พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี เป็นวิทยากร (บรรยาย) นอกจากนี้ยังมี นายหมวดตรี หญิง ดร.วาสนา พูลทรัพย์ พิธีกรรายการวาสนาบันเทิง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น เป็นพิธีกรในการอบรม

          นายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์ กล่าวอีกว่า ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้ผ่านการคัดเลือกเป็นอย่างดี มาจากตัวแทนอำเภอต่างๆ ประกอบด้วย ผู้นำองค์กรสตรีทุกระดับมีอำเภอเมือง ไชยวาน ทุ่งฝน น้ำโสม กุมภวาปี โนนสะอาด กู่แก้ว ประจักษ์ศิลปาคม สร้างคอม วังสามหมอ และยังมีอำเภออื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งสมาชิกสมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เพื่อสตรีและผู้สูงอายุ) กลุ่มสตรีศรีหมากแข้ง สมาคมผู้สูงอายุ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดอุดรธานี ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ สื่อมวลชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อไป

youngrudee2-3

youngrudee2-2

        ผลการเลือกตั้ง นายกสมาคม (สมัยที่ 5) นายหมวดตรี หญิง ดร.ยงฤดี พูลทรัพย์ นายกสมาคม (สมัยที่ 4) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม (สมัยที่ 5) เป็นเอกฉันท์อีกวาระหนึ่ง

         สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เพื่อสตรีและผู้สูงอายุ) ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดีการสังคม พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ "มีปัญหาเรื่องสิทธิสตรีและผู้สูงอายุ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ติดต่อได้ที่ สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (เพื่อสตรีและผู้สูงอายุ) โทร. 089-7108713 ตลอด 24 ชั่วโมง