194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เยี่ยมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

 somboon1-2

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 18.00 น. นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายกองตรีสมบูรณ์ อุดมศักดิ์ศรี ได้เดินทางไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายสิน หมาดหวา ตำแหน่งเลขานุการอีหม่ามและกรรมการประจำมัสยิดกุวะติลอิสลาม (มัสยิดกลางอุดรธานี) และเป็นประธานชุมชนศรีสุขเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคประจำตัว และได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ โดยได้มอบเงินให้กับนางบังอร มังกะลัง ภรรยา

somboon1-1

         หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา นายหมู่ใหญ่ชัยยุทธ เพ็งวงศ์ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งประสบอุบัติเหตุเป็นคนไข้ติดเตียง โดยมอบยาบำรุงให้กับมารดาของผู้ป่วย