194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตอาหารระดับ SME

 

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Biz) ร่วมกับสถาบันอาหาร และศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST) ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการผลิตของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร SME ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพที่ยั่งยืน ให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และจัดการระบบการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยของการผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 โรงงาน โดยผู้ประกอบการจะได้รับการรับรองจากสถาบันอาหาร ด้วยเครื่องหมาย NFI STAR และสามารถพัฒนาสู่ระบบ HACCP ภายใน 2 ปี พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาเฉพาะด้าน พร้อมทั้งโครงการฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรมให้แก่โรงงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าอาหารระหว่างการอบรม

 

           ท่านที่สนใจหรือมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อาคาคารวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-204360 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.