194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การเพิ่มจุดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91 ประจำปี 2549 ทางอินเตอร์เน็

      ด้วยขณะนี้ เป็นระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, 91 ประจำปีภาษี 2549 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี แต่ไม่สามารถไปยื่นแบบฯ ในระหว่างเวลาราชการตามปกติได้

      สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี จึงเพิ่มจุดให้บริการขึ้นอีก 2 จุด คือ ศูนย์การค้าเจริญศรีคอมเพล็กซ์ และศูนย์การค้าอุดรบิ๊กซี โดยศูนย์การค้าเจริญศรีคอมเพล็กซ์ เปิดให้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2550 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.31 - 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.30 - 19.00 น. ณ บริเวณบันไดเลื่อน ชั้น 1
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และท่านสามารถไปใช้บริการได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว