194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วารสารหอการค้า

เกษตรและสหกรณ์อุดรธานี เปิดตัว Web Application 'UDON FARM GATE'

เกษตรและสหกรณ์อุดรธานี เปิดตัว Web Application 'UDON FARM GATE' ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเครือข่ายตลาด
25 view 2018-09-12 03:52:09

อุดรธานี เปิดโครงการ "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดร"

อุดรธานี เปิดโครงการ "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดร" สนองนโยบายรัฐ เพิ่มคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนให้เติบโตจากฐานรากอย่างยั่งยืน
47 view 2018-09-09 04:33:09

มหกรรมสินค้าชายแดนไต้ Southern Expo 2018

พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส บุกอุดรธานี จัด "มหกรรมสินค้าชายแดนไต้ Southern Expo 2018"
73 view 2018-09-07 10:21:48

กลุ่มจังหวัดสบายดีจัดสื่อสัญจรเสริมการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดสบายดี จัดสื่อสัญจรสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนในอนาคต และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยช่วงงาน ESAN EXPO 2018
40 view 2018-09-04 01:57:16

สรุปโครงการเมืองสมุนไพร

สรุปโครงการเมืองสมุนไพรและการท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพในพื้นที่ต้นแบบสมุนไพร เชิงอัตลักษณ์
27 view 2018-08-31 02:55:11

เปิด "ฟูจิฟิล์ม โตโต้ สเตชั่น" FUJIFILM PHOTO STATION (FPS)

ฟูจิฟิล์ม ร่วมกับ ร้านโฟโตไลฟ จ.อุดรธานี เปิด "ฟูจิฟิล์ม โตโต้ สเตชั่น" FUJIFILM PHOTO STATION (FPS) ขยายบิสซิเนสพริ้นท์ติ้งโมเดล รองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล
177 view 2018-08-15 08:56:22