194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วารสารหอการค้า

การประกวดถ่ายภาพมหกรรมผ้าทอมือ

การประกวดถ่ายภาพ "มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018”
63 view 2018-03-05 03:22:26

งดงามอารยธรรม เลิศล้ำผ้าทอมือ

"งดงามอารยธรรม เลิศล้ำผ้าทอมือ" การแสดงแฟชั่นโชว์กิตติมศักดิ์ โดย หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร
62 view 2018-03-05 03:17:09

“มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” สีสันแห่งวิถีชีวิต

“มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” สีสันแห่งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ถักทอร้อยเรียง เชื่อมโยง 6 ประเทศ (กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม) แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
162 view 2018-02-13 06:42:10

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา(เสนีย์ จิตตเกษม) เปิดกิจกรรม “ท่องเที่ยวเขตเมือง (City Tour) รถรางชมเมือง”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนา(เสนีย์ จิตตเกษม) เปิดกิจกรรม “ท่องเที่ยวเขตเมือง (City Tour) รถรางชมเมือง” เสริมศักยภาพ สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด ยกระดับสู่ความเป็นเมือง “ไมซ์ซิตี้”
348 view 2018-01-14 10:33:53

สนามบินอุดรธานี เนื้อหอม สายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่ เชื่อม อีสานบน สู่ อีสานใต้ และภาคเหนือ

สนามบินอุดรธานี เนื้อหอม สายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่ เชื่อม อีสานบน สู่ อีสานใต้ และภาคเหนือ พร้อมรับการเปิดฤดูการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ และรองรับศักยภาพการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ของภาคฯ เล็งใช้จังหวัดอุดรธานีเป็นฐานการบิน
125 view 2018-01-10 01:59:23

กกร.อุดรธานี ระดมความคิดเห็น เตรียมเสนอประเด็นสู่ กรอ.

กกร.อุดรธานี ระดมความคิดเห็น เตรียมเสนอประเด็นสู่ การประชุมภาครัฐร่วมเอกชน "กรอ.อุดรธานี"
93 view 2018-01-10 01:56:18

ชื่นชม เจ้าหน้าที่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความชื่นชมกับ ธนาคารธนชาต ที่ได้เตือนภัยประชาชนให้รู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพ ในกรณีช่วยเหลือ คุณยาย วัย 74 ปี ชาวอุดรธานี ไม่ให้สูญเสียเงิน 5 แสนบาท
92 view 2018-01-08 04:36:16

เชิญร่วมแข่งขันบ้านเชียง มาราธอน 2018 “วิ่งเพื่อมรดกโลก”

เชิญร่วมแข่งขันบ้านเชียง มาราธอน 2018 “วิ่งเพื่อมรดกโลก” Ban Chaing Marathon 2018 “World Heritage Run”
120 view 2018-01-04 09:23:25