194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วารสารหอการค้า

"มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018"

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 ยกทัพเทคโนโลยี โชว์ศักยภาพในงาน "มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018" หวังเสริมเขี้ยวเล็บให้ผู้ประกอบการ ยุค 4.0
228 view 2018-11-01 09:27:15

เริ่มแล้ว “งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2561”

มื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2561
261 view 2018-11-01 09:23:08

รัฐ-เอกชน อุดรธานี พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เมืองสมุนไพร จังหวัดอุดรธานี
303 view 2018-11-01 09:19:41

ตลาดเมืองทองเจริญศรี ตรวจเข้มผักปลอดภัย

ตลาดเมืองทองเจริญศรี ตรวจเข้มผักปลอดภัย เทศกาลกินเจ 2561 สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
336 view 2018-11-01 09:16:30

มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรธานี 2018 เงินสะพัด 8 พันล้าน

งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 6 Money Expo Udonthani 2018 ซึ่งจัดโดย วารสารการเงินธนาคาร วันที่ 5-7 ตุลาคมที่ผ่านมา มียอดเงินสะพัดในงาน 8,000 ล้านบาท
423 view 2018-10-11 07:42:37

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 ชูยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง

กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ชูยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงรุก จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 3 เส้นทาง สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
304 view 2018-10-10 08:33:37

มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดรฯ"

มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดรฯ" มุ่งเน้นสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการพัฒนาสินค้า การบริการ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม เผยแพร่ของดี แหล่งท่องเที่ยวชุมชนสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก
368 view 2018-10-09 04:48:25

รัฐ-เอกชน เสนอโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 ต่อ คณะรัฐมนตรี

รัฐ-เอกชน เสนอโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1 ต่อ คณะรัฐมนตรี 6 ประเด็นสำคัญ อาทิ เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต การท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิต นายกรัฐมนตรี ตอบรับ ก่อนมอบหมายคณะรัฐมนตรีดำเนินการขั้นต่อไป
288 view 2018-10-09 04:37:09

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวรองรับความเป็นเมืองกีฬา

อุดรธานี จัดแถลงข่าว “ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวรองรับความเป็นเมืองกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว The Rider Festival 2018@Udonthani”
224 view 2018-10-09 04:30:58

หจก.ไอคิวเซาท์อีสโอเอ รับรางวัล "ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น"

หจก.ไอคิวเซาท์อีสโอเอ รับรางวัล "ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น" 1 ใน 8 แห่งจากทั่วประเทศ ภายใต้การส่งเสริม สร้างมาตรฐาน และยกระดับ SMEs ให้มีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
209 view 2018-10-09 04:25:33