194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วารสารหอการค้า

เปิดตัวโครงการ "Mixed-Use Project" หมู่บ้านหรูในสนามกอล์ฟ โดย รอยัล ครีค กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท

เปิดตัวโครงการ "Mixed-Use Project" หมู่บ้านหรูในสนามกอล์ฟ โดย รอยัล ครีค กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท โครงการระดับพรีเมี่ยม เล็งกลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ กลุ่มนักกอล์ฟ พร้อมผลักดันให้อุดรธานีเป็นสปอร์ตซิตี้แห่งแรกของภาคอีสาน
346 view 2018-10-09 04:22:34

การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวโครงการอุดรธานี (สามพร้าว) เฟส 2

การเคหะแห่งชาติ เปิดตัวโครงการอุดรธานี (สามพร้าว) เฟส 2 ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ระดับราคาสำหรับประชาชนที่สามารถรับภาระได้
275 view 2018-10-09 04:19:57

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน MOU ร่วมกันพัฒนาเกษตรอินทรีย์

กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน MOU ร่วมกันพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มุ่งสู่ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีภาคอีสาน เชื่อมโยงกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ให้เกื้อกูลกันในกลุ่มจังหวัด มีจังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางฯ ขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมประชารัฐ
189 view 2018-10-09 04:13:25

ตลาดเมืองทองเจริญศรี ตรวจเข้มผักปลอดภัย เทศกาลกินเจ 2561

ตลาดเมืองทองเจริญศรี ตรวจเข้มผักปลอดภัย เทศกาลกินเจ 2561 สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
295 view 2018-10-08 09:47:09

เกษตรและสหกรณ์อุดรธานี เปิดตัว Web Application 'UDON FARM GATE'

เกษตรและสหกรณ์อุดรธานี เปิดตัว Web Application 'UDON FARM GATE' ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ระบบเครือข่ายตลาด
345 view 2018-09-12 03:52:09

อุดรธานี เปิดโครงการ "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดร"

อุดรธานี เปิดโครงการ "แอ่งเล็ก เช็คอิน ทั่วถิ่นอุดร" สนองนโยบายรัฐ เพิ่มคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนให้เติบโตจากฐานรากอย่างยั่งยืน
399 view 2018-09-09 04:33:09

มหกรรมสินค้าชายแดนไต้ Southern Expo 2018

พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส บุกอุดรธานี จัด "มหกรรมสินค้าชายแดนไต้ Southern Expo 2018"
458 view 2018-09-07 10:21:48

กลุ่มจังหวัดสบายดีจัดสื่อสัญจรเสริมการท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดสบายดี จัดสื่อสัญจรสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนในอนาคต และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยช่วงงาน ESAN EXPO 2018
256 view 2018-09-04 01:57:16