194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วารสารหอการค้า

สรุปโครงการเมืองสมุนไพร

สรุปโครงการเมืองสมุนไพรและการท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมเพื่อสุขภาพในพื้นที่ต้นแบบสมุนไพร เชิงอัตลักษณ์
268 view 2018-08-31 02:55:11

เปิด "ฟูจิฟิล์ม โตโต้ สเตชั่น" FUJIFILM PHOTO STATION (FPS)

ฟูจิฟิล์ม ร่วมกับ ร้านโฟโตไลฟ จ.อุดรธานี เปิด "ฟูจิฟิล์ม โตโต้ สเตชั่น" FUJIFILM PHOTO STATION (FPS) ขยายบิสซิเนสพริ้นท์ติ้งโมเดล รองรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล
651 view 2018-08-15 08:56:22

MOUโครงการ "ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนคร"

เทศบาลนครอุดรธานี MOU ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โครงการ "ก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินในเขตเทศบาลนคร" รวม 4 ระยะ คาดดำเนินการระยะที่ 1 ต้นปี 2562
442 view 2018-07-17 06:41:12

“ตลาดนัดแนะแนวอาชีพ” สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

“ตลาดนัดแนะแนวอาชีพ” สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ พัฒนาทุนมนุษย์ และขีดความสามารถเยาวชนรุ่นใหม่ “UD New Generation” ตามแนวทางอุดรโมเดล
624 view 2018-07-15 01:47:51

เดิน-วิ่งการกุศล "อุดรมินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปัญญา" ครั้งที่ 2

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "อุดรมินิมาราธอน เพื่อคนพิการทางสติปัญญา" ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
625 view 2018-07-15 01:21:06

อุดรธานี จัดงาน “รวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”

อุดรธานี จัดงาน “รวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ปี 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทางสติปัญญา และมอบเงินทุนการประกอบอาชีพแก่ครอบครัวคนพิการ
362 view 2018-07-15 01:11:37

ณัฐมอเตอร์เซลล์ เดินหน้าขยายธุรกิจ เปิดตัว CUB HOUSE อุดรธานี

ณัฐมอเตอร์เซลล์ เดินหน้าขยายธุรกิจ เปิดตัว CUB HOUSE อุดรธานี แห่งแรกของภาคอีสาน
626 view 2018-07-02 07:29:21