194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วารสารหอการค้า

ผู้ว่าอุดรฯ นำภาครัฐ เอกชน เยี่ยมชมตลาดเมืองทองเจริญศรี

ผู้ว่าอุดรฯ นำภาครัฐ เอกชน เยี่ยมชมตลาดเมืองทองเจริญศรี หาแนวทางส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร เร่งพัฒนาตลาดให้เป็น "ตลาดแม๊กเน็ต"
407 view 2018-06-11 09:08:14

อุดรธานี เปิดบ้านต้อนรับ เอกอัคราชทูตออสเตรเลีย

อุดรธานี เปิดบ้านต้อนรับ เอกอัคราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ร่วมพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และการค้าชายแดน
336 view 2018-06-05 09:37:45

สุดยอดของดี SMEs เมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง ขนสินค้า OTOP และ SMEs บริการชาวอุดรธานีและใกล้เคียง ในงาน “สุดยอดของดี SMEs เมืองลำปาง”
333 view 2018-06-01 23:56:14

ท็อปส์ทำ นำชุมชนยั่งยืน ประจำจังหวัดอุดรธานี

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จัดงาน “ท็อปส์ทำ นำชุมชนยั่งยืน ประจำจังหวัดอุดรธานี” คัดของดีแต่ละภูมิภาคจากกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 600 รายการ จำหน่ายแก่ชาวอุดรธานี
436 view 2018-06-01 23:50:41

อบรมเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมมรดกโลก มรดกไทย

อุดรธานี อบรมเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมมรดกโลก มรดกไทย เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
409 view 2018-05-23 04:45:47

บสย.อุดรธานี จัดกิจกรรมใหญ่เอาใจ SMEs "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์"

บสย.อุดรธานี จัดกิจกรรมใหญ่เอาใจ SMEs "มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์" จับมือ หน่วยงานพันธมิตร เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในพื้นที่
436 view 2018-05-10 03:40:32

อุดรธานี จัด MOU ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

อุดรธานี จัด MOU ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กับ โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี นำร่อง 6 แห่ง รวมมูลค่า 8 ล้านบาท จัดซื้อรายการอาหาร ข้าวสาร พืชผัก ผลไม้ ส่งเสริม "การตลาดนำการผลิต"
348 view 2018-05-03 08:36:20

"พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ" นั่ง "ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club"

"พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ" นั่ง "ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club" ต่อเนื่องอีก 1 สมัย
561 view 2018-05-03 08:30:43

ปิดการยื่นขอรับใบอนุญาตรถโดยสารประจำทาง 3 เส้นทาง

ปิดการยื่นขอรับใบอนุญาตรถโดยสารประจำทาง 3 เส้นทาง มี "บจก.อุดรธานีพัฒนาเมือง" เพียงรายเดียว ยื่นขอรับใบอนุญาต
458 view 2018-05-03 08:26:12

UD Grand Restaurant บุกตลาดอีสาน ร้านอาหารทะเล สด ใหม่ สูตรเฉพาะพิเศษ

UD Grand Restaurant บุกตลาดอีสาน ร้านอาหารทะเล สด ใหม่ สูตรเฉพาะพิเศษ จากเชฟไทยในมาเลเซีย ประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมเสริ์ฟชาวอุดรธานี
1810 view 2018-04-29 03:50:40