194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วารสารหอการค้า

รถยนต์ "ทาทา" ค่ายน้องใหม่ ได้ฤกษ์บุกตลาดอุดรฯ

นายภาคภูมิ ทัตตินาพานิช ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสยามฮาร์ดแวร์ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทาทาอย่างเป็นทางการ เปิดเผยว่า อุดรสยามฮาร์ดแวร์ ได้ลงนามในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทาทาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ดูแลพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตัวแทนจำหน่ายประกอบด้วยจังหวัดมหาสารคาม เลย สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ปั้มน้ำมัน และรับติดตั้ง NGV ซึ่งในส่วนของวัสดุก่อสร้างก็เป็นดีลเลอร์จำหน่ายกระเบื้องอยู่ จึงมีความคิดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มีข้อดีคือ ในแต่ละจังหวัดจะไม่เปิดตัวแทนซ้ำ ๆ กันอยู่แล้ว
tag : นายภาคภูมิ ทัตตินาพานิช ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรสยามฮาร์ดแวร์ ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ทาทาอย่างเป็นทางการ เปิดเผยว่า อุดรสยามฮาร์ดแวร์ ได้ลงนามในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ทาทาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ดูแลพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีตัวแทนจำหน่ายประกอบด้วยจังหวัดมหาสารคาม เลย สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ปั้มน้ำมัน และรับติดตั้ง NGV ซึ่งในส่วนของวัสดุก่อสร้างก็เป็นดีลเลอร์จำหน่ายกระเบื้องอยู่ จึงมีความคิดอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มีข้อดีคือ ในแต่ละจังหวัดจะไม่เปิดตัวแทนซ้ำ ๆ กันอยู่แล้ว
6879 view 2008-04-24 09:15:02

Read more: รถยนต์ "ทาทา" ค่ายน้องใหม่ ได้ฤกษ์บุกตลาดอุดรฯ

"ฮุนได" หวนคืนตลาดไทยอีกครั้ง

นายเชษฐพล เรืองพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มณฑลออโตโมบิล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนได ใน 5 จังหวัดภาคอีสาน เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญากับบริษัทใหญ่ตั้งแต่ปลายปี 2550 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นดีลเล่อร์จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ ฮุนได ของภาคอีสานตอนบน 5 จังหวัดคือ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย และจังหวัดสกลนคร จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดใหม่อีกครั้ง
3955 view 2008-04-24 09:09:29

Read more: "ฮุนได" หวนคืนตลาดไทยอีกครั้ง

พาณิชย์จังหวัดติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้า

คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดอุดรธานี ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสิ้นผลการบังคับใช้ไปเมื่อ 20 มีนาคม 2551 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศ เพื่อขยายระยะเวลาการเพิ่มอัตราค่าปรับเป็นระยะเวลาเก้าสิบวัน เพื่อป้องปรามการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค รวมทั้งควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
2355 view 2008-04-02 15:04:33

Read more: พาณิชย์จังหวัดติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้า

หอการค้าอุดรฯ ขอเชิญร่วมเดินทาง เยือนประเทศกัมพูชา

ขอม?ชนชาติที่มีดินแดนแถบอินโดจีนที่มีอารยธรรม ร่องรอยความเจริญด้วยศาสตร์แห่งศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่า ประเพณีโบราณ ผสมผสานธรรมชาติและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างจากดินแดนอื่น
4445 view 2008-03-24 15:11:56

Read more: หอการค้าอุดรฯ ขอเชิญร่วมเดินทาง เยือนประเทศกัมพูชา

หอการค้าอุดร ร่วมหารือกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

หอการค้าจังหวัดอุดระนี ร่วมพบปะหารือกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เพื่อหาแนวทาง มาตรการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมทั้งการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มธุรกิจ
2127 view 2008-03-22 10:32:50

Read more: หอการค้าอุดร ร่วมหารือกับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

พอลเชวี่ สานฝันชาวอีสานสู่ธุรกิจการบิน

เปิดตัว สถาบันพัฒนาภาพลักษณ์และธุรกิจการบิน แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมั่นศักยภาพความเป็น HUB หลายๆ ด้านของจังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งสถาบันพัฒนาภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ สานฝันชาวอีสานสู่ธุรกิจการบิน รองรับบัณฑิตจบใหม่ ฝึกอบรมเพื่อก้าวเข้าสู่งานระดับสากล
3550 view 2008-03-22 10:28:05

Read more: พอลเชวี่ สานฝันชาวอีสานสู่ธุรกิจการบิน

บ้านนาข่า เหมาะสร้างครัสเตอร์สิ่งทออุดร

นายสนั่น บุญลา ผู้แทนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและคณะ เข้าพบนายธีระ ตั้งหลักมั่นคง รองประธานหอการค้า และนายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดอุดรธานี
5128 view 2008-02-26 16:39:40

Read more: บ้านนาข่า เหมาะสร้างครัสเตอร์สิ่งทออุดร